Kim jesteśmy i jak pracujemy

Kim jesteśmy i jak pracujemy 

Kancelaria prowadzona jest przez adwokatkę Emilię Barabasz. 

Jesteśmy niewielkim zespołem wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach profesjonalistek. 

Świadczymy usługi w zakresie własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych. Znamy się na prawnych aspektach działania branży muzycznej, teatralnej, filmowej i reklamowej. 

Obsługujemy prawnie projekty B+R finansowane z funduszy europejskich. Doradzamy w sprawach dotyczących komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. 

Przygotowujemy i negocjujemy wszelkie umowy, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. 

Zajmujemy się ochroną dóbr osobistych. Doradzamy w sprawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i przygotowujemy wszystkie potrzebne dokumenty, aby procesy w organizacji były zgodne z RODO. 

Opracowujemy kodeksy etyki, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla organizacji i przedsiębiorców. 

W zakresie obsługiwanej tematyki prowadzimy cywilne postępowania sądowe, postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne. 

Prawa człowieka to nasza pasja. Cały zespół Kancelarii pracuje pro bono w zakresie praw człowieka i obywatela. Zajmujemy się zagadnieniami równościowymi, szczególnie prawami osób LGBT+ w Polsce, kryzysem praworządności w Polsce, a także dostępem do informacji publicznej. Nasza Kancelaria bierze udział w programie Pro Bono dla Równości, prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Prowadziłyśmy też pro bono sprawy w ramach akcji “Adwokaci na granicy” w latach 2017-2019; wszystkie zostały wygrane przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Pracujemy w języku polskim, angielskim i francuskim. 

Komu możemy pomóc

Instytucje kultury

prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo cywilne
kontrakty
dostęp do informacji publicznej
prawo antydyskryminacyjne
prawo zamówień publicznych
prawo administracyjne
prawo pracy
finanse publiczne

Obsługujemy samorządowe instytucje kultury w pełnym zakresie ich działalności. Uczestniczymy w każdym etapie produkcji i eksploatacji wydarzeń kulturalnych, doradzając szczególnie w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ponadto świadczymy bieżącą obsługę tych podmiotów, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa finansów publicznych. Świadczymy także doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Reprezentujemy instytucje kultury w procesach cywilnych i administracyjnych.

Przedsiębiorcy

prawo cywilne
prawo spółek
fundusze europejskie
prawa własności intelektualnej
komercjalizacja badań naukowych
kontrakty
prawo pracy
prawo antydyskryminacyjne

Przedsiębiorcom doradzamy w bieżących sprawach i w prowadzeniu postępowań przed sądami i organami administracji publicznej. Mamy doświadczenie w zakładaniu i rejestrowaniu, a także likwidacji spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważną grupą przedsiębiorców, której świadczymy usługi, są firmy działające w zakresie praw własności intelektualnej: wytwórnie muzyczne, domy produkcyjne i agencje reklamowe rynku kultury. Obsługujemy w zakresie prawnym procesy komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych. Zajmujemy się tajemnicą przedsiębiorstwa i ochroną know-how Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Dbamy o zgodność procesów przetwarzania danych osobowych w firmach z RODO.

Organizacje pozarządowe

prawo cywilne
fundusze europejskie
prawa człowieka i obywatela
dostęp do informacji publicznej
prawo antydyskryminacyjne
prawo pracy

Organizacjom pozarządowym pomagamy w ich zakładaniu i rejestracji, a także likwidacji. Doradzamy w bieżących sprawach, sporządzamy umowy partnerskie, negocjujemy warunki umów ze sponsorami. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu umów w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów od ich rozpoczęcia do rozliczenia. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Przygotowujemy kodeksy etyki, procedury równościowe, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Dbamy o zgodność procesów przetwarzania danych osobowych w organizacjach z RODO.

Twórcy i artyści

prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo cywilne
kontrakty

Przygotowujemy umowy pomiędzy twórcami lub artystami a instytucjami kultury, wytwórniami muzycznymi i wydawcami. Sporządzamy umowy pomiędzy artystami, menedżerami i agencjami. Negocjujemy warunki umów. Reprezentujemy twórców i artystów w cywilnych postępowaniach sądowych o naruszenie praw autorskich lub pokrewnych. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej na rynku polskim i zagranicznym, przemyśle kultury, a także branży filmowej i reklamowej. Usługi świadczymy również w języku angielskim i francuskim.

Jednostki naukowe

prawo cywilne
fundusze europejskie
własność intelektualna
komercjalizacja wyników badań naukowych
zarządzanie danymi naukowymi
dostęp do informacji publicznej
ochrona danych osobowych

Sporządzamy umowy partnerskie i konsorcyjne w zakresie projektów B+R. Znamy się na prawie nauki. Zajmujemy się komercjalizacją badań naukowych i prac rozwojowych. Jesteśmy biegłe w prawnych aspektach zarządzania danymi naukowymi. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu umów w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów od ich rozpoczęcia do rozliczenia. Pomagamy w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. Dbamy o zgodność procesów przetwarzania danych osobowych w jednostkach naukowych z RODO.

Naukowcy i badacze

własność intelektualna
komercjalizacja wyników badań naukowych
zarządzanie danymi naukowymi
kontrakty

Negocjujemy warunki i przygotowujemy umowy pomiędzy naukowcami lub badaczami a przedsiębiorcami czy jednostkami naukowymi. Dbamy o własność intelektualną naukowców i badaczy. Obsługujemy prawnie projekty B+R, szczególnie finansowane z funduszy europejskich. Zajmujemy się komercjalizacją badań naukowych i prac rozwojowych, a także prawnymi aspektami zarządzania danymi naukowymi. Usługi świadczymy również w języku angielskim i francuskim.

Nasi klienci
My w mediach

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla prawo.pl

adw. Emilia Barabasz / wywiad o samplingu w kontekście prawa autorskiego dla muno.pl

apl. adw. Antonina Dębska / wywiad audio

adw. Emilia Barabasz, apl. adw. Antonina Dębska, apl. radc. Martyna Krzysztofińska / poradnik dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / wywiad dla Polityki

Martyna Krzysztofińska / artykuł dla prawo.pl

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla prawo.pl

adw. Emilia Barabasz / wywiad dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / artykuł dla Kultury Użytecznej

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla Balkan Insight

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla Gazety Wyborczej

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / artykuł dla prawo.pl

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla Aftenposten (Norwegia)

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS

adw. Emilia Barabasz / wywiad w TOK.FM [PODCAST]

adw. Emilia Barabasz / wypowiedź dla OKO.PRESS