O nas

Kancelaria prowadzona jest przez dwie adwokatki – Emilię Barabasz i Marcjannę Dębską. Świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i karnego, a także prawa zamówień publicznych. Praktyka adw. Marcjanny Dębskiej koncentruje się na prawie rodzinnym, prawie medycznym i prawie karnym. Adw. Emilia Barabasz specjalizuje się w prawie autorskim i prawie cywilnym; zajmuje się też prawami człowieka, szczególnie zagadnieniami równościowymi.

Służymy doradztwem prawnym, przygotowaniem umów (również w języku angielskim) i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Kancelaria angażuje się także w działania pro bono. Uczestniczymy między innymi w akcji Adwokaci na Granicy, w ramach której adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie służą pomocą uchodźcom, poszukującym ochrony międzynarodowej w Polsce, reprezentując ich przed sądami krajowymi, jak i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Adw. Emilia Barabasz współpracuje pro bono z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego w Warszawie.

Ponadto zaangażowane jesteśmy w akcję edukacyjną Adwokaci na Pol’and’Rock Festival.

Zakres naszych usług

Instytucje kultury

prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo cywilne
prawo zamówień publicznych
prawo administracyjne
prawo pracy
finanse publiczne

Obsługujemy samorządowe instytucje kultury w pełnym zakresie ich działalności. Uczestniczymy w każdym etapie produkcji i eksploatacji wydarzeń kulturalnych, doradzając szczególnie w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ponadto świadczymy bieżącą obsługę tych podmiotów, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa finansów publicznych. Świadczymy także doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Reprezentujemy instytucje kultury w procesach cywilnych i administracyjnych.

Przedsiębiorcy

prawo cywilne
prawo spółek
prawo administracyjne
prawa własności intelektualnej

Przedsiębiorcom doradzamy w bieżących sprawach i w prowadzeniu postępowań przed sądami i organami administracji publicznej. Mamy doświadczenie w zakładaniu i rejestrowaniu, a także likwidacji spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W razie potrzeby, pomagamy przedsiębiorcom w sprawach administracyjnych. Ważną grupą przedsiębiorców, której świadczymy usługi, są firmy działające w zakresie praw własności intelektualnej: wytwórnie muzyczne, domy produkcyjne i agencje reklamowe rynku kultury.

Podmioty lecznicze

prawo medyczne
prawo karne
prawo cywilne
prawo pracy
prawo zamówień publicznych
prawo administracyjne
finanse publiczne

Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, w szczególności szpitale, to złożone instytucje, które w swojej działalności funkcjonują w przestrzeni różnych dziedzin prawa. Zapewniamy obsługę prawną we wszystkich tych obszarach. Doradzamy w zakresie prawa medycznego (w tym: rejestrowania podmiotów leczniczych, odpowiedzialności szpitali i lekarzy za błędy medyczne, postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. zdarzeń medycznych, prowadzenia badań klinicznych). Mamy również doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, prowadzeniu postępowań sądowych cywilnych i karnych oraz administracyjnych.

Organizacje pozarządowe

prawo cywilne
prawa człowieka i obywatela
prawo antydyskryminacyjne

Organizacjom pozarządowym pomagamy w ich zakładaniu i rejestracji, a także likwidacji. Doradzamy w bieżących sprawach, sporządzamy umowy partnerskie, negocjujemy warunki umów ze sponsorami. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu umów w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów od ich rozpoczęcia do rozliczenia. Ponadto Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa antydyskryminacyjnego (dyskryminacja w zatrudnieniu).

Twórcy i artyści

prawo autorskie i prawa pokrewne
prawo cywilne
prawo karne

Przygotowujemy umowy pomiędzy twórcami lub artystami a instytucjami kultury, wytwórniami muzycznymi i wydawcami. Sporządzamy umowy pomiędzy artystami, menedżerami i agencjami. Negocjujemy warunki umów. Reprezentujemy twórców i artystów w postępowaniach sądowych – cywilnych i karnych – o naruszenie praw autorskich lub pokrewnych. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w branży muzycznej na rynku polskim i zagranicznym. Usługi świadczymy również w języku angielskim.

Lekarze i pacjenci

prawo medyczne
prawo cywilne
prawo karne

Zapewniamy pomoc prawną lekarzom i pacjentom przy definiowaniu błędów medycznych i reprezentujemy ich w postępowaniach cywilnych i karnych, przed Komisją do spraw Zdarzeń Medycznych i towarzystwem ubezpieczeniowym. Doświadczenie płynące z orzekania w sądzie dyscyplinarnym, pomaga reprezentować lekarzy w postępowaniach przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowym i Naczelnym Sądem Lekarskim.

Inni klienci indywidualni

prawo cywilne
prawo karne
prawo pracy
prawo rodzinne
prawo spadkowe

Kancelaria służy pomocą Klientom indywidualnym w ich codziennych sprawach. Naszym Klientom doradzamy w takich kwestiach jak: sprzedaż nieruchomości i ruchomości, najem lokali, spory z pracodawcami (dyskryminacja w zatrudnieniu, zwolnienia, ochrona konkurencji), kwestie spadkowe (testamenty, dziedziczenie), zagadnienia prawa rodzinnego (rozwody, opieka nad dziećmi, alimenty). W razie potrzeby naszych Klientów reprezentujemy w sądzie.

Jesteśmy także obrońcami w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

Nasi klienci

Zaufali nam:

Nasi klienci

Artyści

Instytucje kultury

Fundacje / stowarzyszenia

Domy produkcyjne / wytwórnie

Podmioty służby zdrowia

My w mediach