Emilia Barabasz adwokatka

prawo autorskie i prawa pokrewne, kontrakty, prawo kultury i nauki, komercjalizacja badań naukowych, fundusze europejskie, prawa człowieka

Właścicielka Kancelarii. Adwokatka w Izbie Adwokackiej w Warszawie od 2012 roku. W swojej praktyce skupia się na własności intelektualnej (w szczególności prawie autorskim i prawach pokrewnych i komercjalizacji badań naukowych), prawie kultury i nauki oraz obsłudze prawnej projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskich. Doradza w szczególności instytucjom kultury, fundacjom, twórcom, artystom i innym podmiotom działającym w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji integracja europejska, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem.

Jest Przewodniczącą Koła Osób LGBT+ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz współzałożycielką inicjatywy lgbt+prawnicy. Pracuje pro bono na rzecz wywalczenia równych praw dla osób LGBT+ w Polsce. Za swoje “konsekwentne zaangażowanie i wspieranie obywateli w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka” otrzymała w 2019 roku wyróżnienie z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara. Wyróżniona jako “Zasłużona dla równości” przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i praw pokrewnych w ramach Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Agnieszka Gargas-Zielińska radczyni prawna

prawo autorskie i prawa pokrewne, dostęp do informacji publicznej, RODO, prawo gospodarcze, prawo spółek

Radczyni prawna w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie od 2020 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Université Paris-Est-Créteil
w ramach programu Erasmus+. W trakcie aplikacji radcowskiej odbyła staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Od lat aktywnie działa społecznie w organizacjach pozarządowych, w szczególności zajmujących siętematyką miejską i społeczną kontrolą działalności organów samorządu. Współpracuje pro bono z Siecią Obywatelską Watchdog Polska.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.

Martyna Krzysztofińska prawniczka

fundusze europejskie, komercjalizacja badań naukowych, prawo autorskie i prawa pokrewne, kontrakty, zagadnienia non-profit, prawa człowieka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staż w Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na Europę w Brukseli. Koordynatorka Programu Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce: „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog”.

Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.

Antonina Dębska prawniczka

dobra osobiste, RODO, prawo autorskie i prawa pokrewne, kontrakty, prawa człowieka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia Prezeska Studenckiego Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, była stażystka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się dobrami osobistymi i jako jedna z niewielu prawników i prawniczek rozumie i czuje, o co chodzi w RODO.

Pracuje w języku polskim i angielskim.