Emilia Barabasz adwokatka

Doświadczenie zdobywała od 2004 roku w Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci spółka partnerska, a w 2010 roku założyła własną kancelarię prawną w Warszawie. Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 roku; w 2012 roku zdała egzamin adwokacki. W swojej praktyce skupia się na prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie cywilnym z zakresu zobowiązań, zagadnieniach sektora non-profit i zamówieniach publicznych. Doradza w szczególności instytucjom kultury, twórcom, artystom i innym podmiotom działającym w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską w zakresie praw człowieka obroniła w 2004 roku pod kierunkiem prof. Mirosława Wyrzykowskiego. W tym samym czasie ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji integracja europejska, gdzie pod kierunkiem prof. Zofii Sokolewicz uzyskała dyplom z wyróżnieniem.

Jest członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Sekretarzem Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje pro bono z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego w Warszawie. Jest współautorką raportu “Analiza i ocena działań legislacyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od początku prac Sejmu VIII kadencji (tj. 12 listopada 2015 r.) do końca 2017 r.w zakresie ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.”

Prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i praw pokrewnych w ramach Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Marcjanna Dębska adwokatka

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 roku. Aplikację adwokacką odbyła pod patronatem adw. Michała Pliseckiego.

Mec. Marcjanna Dębska zaangażowana jest w działalność samorządową. Od 2014 roku jest członkiem Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zaś od 2017 pełni funkcję sekretarza tej Komisji. Została również wybrana przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej na kadencję w latach 2016-2020. Reprezentowała Izbę Adwokacką jako Delegat na Krajowym Zjeździe Adwokatury w Krakowie w 2016 r. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Naczelnej Rady Adwokackiej “Kobieta Adwokatury” 2017. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich z etyki adwokackiej.

Mec. Dębska jest stałą mediatorką (certyfikat nr 210) w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Łukasz Bucki aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki I roku w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów LL.M. z zakresu prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Amsterdamskiego.

Martyna Krzysztofińska prawniczka

Antonina Dębska asystentka prawna